"Per 1 januari 2018 is Het Elektronisch Loket Kernprocedure 1 uitgeschakeld."