Welkom op www.elkk.amsterdam.nl

Voor de het loket ELKK-KP1 (overstap VO/PO) gaat u naar https://www.elkk.amsterdam.nl/ELKWeb/

Voor het loket ELKK-KP2 (overstap VO/MBO) gaat u naar https://www.elkk.amsterdam.nl/ELKWeb_KP2/

Voor het loket EL-VVE (vroeg en voorschoolse educatie) gaat u naar: https://www.elkk.amsterdam.nl/ELKWeb_VVE/

Voor schakelloketten en nieuwkomersklassen gaat u naar: https://www.elkk.amsterdam.nl/ELKWeb/